Melek, Karena Syiah Punya Sejarah

Diterjemahkan oleh Ustadz Musyaffa ad Dariny, MA, ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

✦Siapakah yang telah menaklukkan negeri Syam, Iraq, dan Persia untuk Islam?
Umar bin al-Khaththab radhiallahu'anhu (dia seorang Sunni, musuh Syi'ah nomor wahid)

✦Siapakah yang telah menaklukkan negeri Sindu dan India untuk Islam? Muhammad bin al-Qasim (dia Sunni, anti Syi'ah)

✦Siapakah yang telah menaklukkan Afrika Utara untuk Islam?
Qutaibah bin Muslim al-Bahily (dia Sunni, anti Syi'ah)

✦Siapakah yang telah menaklukkan Spanyol untuk Islam?
Thariq bin Ziyad dan Musa bin Nashir (keduanya Sunni, anti Syi'ah)

✦Siapakah yang telah menaklukkan Konstantinopel untuk Islam?
Muhammad al-Fatih (dia Sunni, anti Syi'ah)

✦Siapakah yang telah menaklukkan negeri Shoqliyah untuk Islam?
Asad Ibnul Furot (dia Sunni, anti Syi'ah)

✦Siapakah yang telah membangun peradaban Andalusia (Spanyol) lalu menjadikannya sebagai menara ilmu?
Para penguasa dan ulama dari kalangan ahlussunnah (anti Syi'ah)

✦Siapakah yang memimpin pasukan muslim menaklukkan tentara Salib di Hiththin?
Shalahuddin al-Ayyubi (dia Sunni, anti Syi'ah)

✦Siapakah yang memimpin pasukan muslimin menghancurkan kekuatan Tartar?
Saifuddin Qatz dan Ruknuddin Bibris (keduanya Sunni, anti Syi'ah)

SEBALIKNYA…
◆Siapakah yang berkhianat pada al-Husein radhiallahu'anhu?
al-Mukhtar ats-Tsaqofi (dia seorang Syi'ah-Rafidhah)

◆Siapakah yang telah berkhianat pada Khalifah Abbasy ar-Raadhi Billaah?
Al-Buhiyun (dia seorang Syi'ah-Rafidhah)

◆Siapakah yang telah berkhianat dan membantu Tartar memasuki Baghdad? Ibnul 'Alqomi (dia seorang Syi'ah-Rafidhah)

◆Siapakah yang telah menghiasi perbuatan keji Holago Khan sehingga terkesan baik?
Nashir ath-Thusi (dia seorang Syi'ah-Rafidhah)

◆Siapakah yang telah menolong Tartar dalam penyerangannya terhadap Syam?
Kaum Syi'ah Alawiyyun (Rafidhah)

◆Siapakah yang menjadi sekutu tentara Salib dalam melawan kaum muslimin?
ath-Thowasyi dan Fathimiyyun (mereka semua Syi'ah-Rafidhah)

◆Siapakah yang telah mengkhianati Sultan as-Saljuqi?
al-Basasiriy (dia seorang Syi'ah-Rafidhah)

◆Siapakah yang telah menolong tentara Salib dalam menduduki Baitul Maqdis di Palestin?
Ahmad bin 'Atho (dia seorang Syi'ah-Rafidhah)

◆Siapakah yang telah merencanakan pembunuhan terhadap Shalahuddin al-Ayyubi?
Seorang Syi'ah-Rafidhah.

◆Siapakah yang telah menemui Holagho Khan di Syam?
Kamaluddin 'Umar bin Badr at-Tiflisiy (dia seorang Syi'ah-Rafidhah)

◆Siapakah yang telah mencongkel dan mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah dan membunuh para jama'ah haji?
Abu Thahir al-Qaramithiy (dia seorang Syi'ah-Rafidhah)

◆Siapakah yang telah membantu Napoleon ketika menyerang Syam?
Darwiz (dia seorang Syi'ah-Rafidhah)

DAN BARU-BARU INI…

✦Siapakah yang telah membunuh warga Palestina di perkemahan Shobro dan Wasyatila?
Harokah Amal (gerakan beraliran Syi'ah-Rafidhah)

✦Siapakah yang telah menyokong penyerangan Zionis terhadap Lebanon Selatan?
Harokah Amal (Syi'ah-Rafidhah)

✦Siapakah yang telah menyerang pusat-pusat sunnah di Yaman?
Kelompok Haothi (mereka Syi'ah-Rafidhah)

✦Siapakah yang menyebut perang Amerika menginvasi Iraq sebagai keberkahan?
As-Siistaaniy dan al-Hakiim (mereka Syi'ah-Rafidhah)

✦Siapakah yang telah menyebut perang tentara Salib menginvasi Afganistan sebagai keberkahan?
Iran (negeri Syi'ah-Rafidhah)

✦Siapakah yang telah memerangi dan menindas rakyat muslim di Suriah?
Rezim Bassar an-Nushairiy (rezim Syi'ah ultra-ekstrim)

Khawarij juga demikian.
Hanya saja mereka berada di kutub seberang jika dibandingkan dengan Syi'ah.

Di mana ada Khawarij, di situ ada Syi'ah.
Dan di mana ada Syi'ah, di situ muncul Khawarij.
Mereka semua adalah para pelaku kerusakan terbesar di muka bumi.

Sebagian besar tulisan di atas adalah terjemahan dari sebuah postingan berbahasa Arab di grup "Tholabatul 'Ilmi Lombok" (Forum Asatidz dan Thullab Lombok)

Selanjutnya :
Mengapa Syiah senantiasa memuja Husein saja dan tidak mencintai anak-anak   Fatimah yang lainnya?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut diatas mari kita lihat daftar anak kandung laki-laki Ali Bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu, sebagai berikut:

1. Hasan bin Ali bin Abi Thalib
2. Husein bin Ali bin Abi Thalib
3. Muhsin bin Ali bin Abi Thalib
4. Abbas bin Ali bin Abi Thalib
5. Hilal bin Ali bin Abi Thalib
6. 'Abdullah bin Ali bin Abi Thalib
7. Jakfar bin Ali bin Abi Thalib
8. Usman bin Ali bin Abi Thalib
9. Ubaidillah bin Ali bin Abi Thalib
10. Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib
11. Umar bin Ali bin Abi Thalib

Pernahkah Anda melihat bendera atau umbul-umbul Syiah yang bertulisan "Wahai Hasan…" atau ﻳﺎ ﺣﺴﻦ ?

Kenapa mereka hanya menyeru Husein saja? Padahal Hasan juga anak kandung Ali bin Abi Thalib, yang juga terlahir dari rahim Fatimah binti Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, (jadi) baik Hasan maupun Husein sama-sama Ahlul Bait. Pernahkah anda mempertanyakan hal ini....?

Tahukah Anda bahwa 12 imam syiah seluruhnya berasal dari keturunan Husein saja? Syiah hanya mensakralkan Husein saja, tidak mensakralkan Hasan, dan tidak juga mensakralkan anak-anak Ali bin Abi Thalib yang lainnya yang semuanya diredhai Allah. Jawabannya adalah: karena Husein menikahi wanita Persia Iran putri raja Yazdegerd yang bernama Shahrbanu atau yang dikenal dengan Syahzinan. Konon ketika Kekaisaran Persia ditaklukkan dan terbunuhnya Kaisar Yazdegerd maka putri-putrinya ditawan. Saat itu Umar menghadiahkan putri sang Kaisar yang bernama Syahzinan kepada Husein bin Ali bin Abi Thalib dan Husein pun menikahinya. Oleh karena itulah Syiah begitu mensakralkan Husein dan para imam Syiah yang terlahir dari rahim Syahzinan berdarah Persia,
dan bukan seperti klaim mereka bahwa mereka mencintai keluarga Nabi Muhammad saw yang berasal dari Arab.

Hakikatnya, mereka sangat mencintai Ahlu Bait kaisar (Persia) yang menjadi moyang 12 imam yang semuanya berasal dari ibu berdarah Persia, mereka sangat fanatis dalam mencintai dan memuja kakek anak-anak Husein sang kaisar Persia, bukan sang Nabi shallallahu'alayhi wasallam yang berasal dari Arab.

Imam-imam yang mereka sakralkan dan mereka anggap maksum satu level dengan nabi-nabi itu hanyalah imam-imam yang berasal dari keturunan raja Persia Yazdegerd, tidak ada yg berasal dari Arab. Mereka mencintai Husein dan para imamnya karena mereka meyakini bahwa di dalam darah imam itu mengalir darah Persia keturunan kaisar. Mereka hanya mencintai Ahlul Bait kaisar raja Persia, bukan Ahlul Bait nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

Demikian, Allahu a'lam

sumber : grup wahatsapp , sharing nasihat MuslimMumtaz

0 Comment "Melek, Karena Syiah Punya Sejarah"

Posting Komentar

Terima kasih telah membaca...!!!

Thank you for your comments